HELPCENTER

In dit artikel:

  1. Wat is een conversie bijsturing?

 
 

Wat is een conversie bijsturing?

Op basis van uw website Corporate abonnement gaat Webstijl de bezoekers omzetten in klanten. Deze indicator noemen wij conversie en geeft een algemeen beeld van de mate waarin bezoekers overgaan tot actie. Webstijl bouwt verschillende conversiefunnels in uw website waarin we de bezoekers sturen tot het doen van een conversie.

WAT GAAT WEBSTIJL VOOR U DOEN?

• Binnen het website Corporate abonnement wat u bij ons heeft afgenomen gaan wij een aantal elementen doorvoeren om bovenstaande doelstelling voor u te realiseren.
• Advies voor goed te gebruiken conversietools
• Het inrichten van conversiefunnels
• Het ontwerpen van verschillende conversiefunnels
• Actieve monitoring en bijsturing van uw conversiefunnels

HOE MEET WEBSTIJL DIT VOOR U?

Het meten van de resultaten is een belangrijk element. De conversiefunnels die voor uw website worden aangemaakt, worden gekoppeld aan uw statistieken systeem. Dit betekend dat we meten hoeveel conversies uw website oplevert, waar uw conversies vandaan komen en waar de bezoeker afhaakt in uw conversiefunnel. Deze informatie bespreken we om het half jaar met u om het conversiefunnel aan te passen en waar nodig bij te sturen.

WAT LEVERT HET U OP?

Het inrichten van een conversiefunnel maakt van uw website een winstgevend platform. Bezoekers worden omgezet in klanten. De volgende voordelen zijn voor u van toepassing:
• Inzicht in het aantal conversies op uw website
• Beter inzicht in het bezoekpatroon van uw bezoekers
• Het maximaliseren van uw omzet door constante bijsturing van uw conversiefunnel